Norování

Parson Russell terier patří mezi norníky. Ještě v nedávné minulosti potřeboval k uznání titulu Český šampion krásy zkoušku z výkonu. Tedy některou z loveckých zkoušek. Nejschůdnější cestou je v tomto případě norování, protože právě proto byl PRT vyšlechtěn.
Samozřejmě můžete zkusit i jiné lovecké zkoušky, protože parsoni jsou opravdu šikovní a práci v lese milují.

V ČR se noruje bezkontaktně. Jinak řečeno, pes nepřijde s liškou do přímého kontaktu. Jak při nácvicích tak při samotné zkoušce jsou od sebe odděleni mřížkou. Je diskutabilní, jak moc moudré tohle rozhodnutí bylo. Na jedné straně ochrana zvířat proti týrání, na straně druhé nezkušený pes při práci v noře v lese.

Jestliže se rozhodnete, že se svým parsonem norování podstoupíte, je dobré nejdřív vyzkoušet, jak se bude pes na lišku tvářit a jak se mu bude chtít do nory. K tomu slouží tzv. nácviky norování. Termíny nácviků i adresy umělých nor se dozvíte na Okresním mysliveckém sdružení vašeho kraje. Adresy najdete na stránkách Českomoravské myslivecké jednoty.
Na nácviku vám pak zkušený normistr řekne, jestli je váš pejsek na zkoušku připravený či nikoliv. V zásadě parsoni norují výborně a s norou potíže nemají. Jsou to vyháněči, nikoliv dáviči. Vyháněč lišku z nory vypudí štěkáním a naléháním, kdežto dávič ji zabije a mrtvou vytáhne z nory ven. Pro parsona je však tato vlastnost velmi netypická.

Samotná zkouška je pak celodenní akce, kde můžete porovnat práci vašeho parsona a ostatních norníků. Hodnotí se ochota k práci, hlasitost, vyrtvalost a rychlost, s jakou pes proběhne norou k poslednímu kotli, kde je zavřená liška.
Pak už jen slavnostní vyhlášení výsledků norování a závěr zkoušek.

Jestliže budete chtít vyzkoušet, jak se váš pes bude chovat lišce tváří v tvář, zajeďte si na Slovensko, kde se noruje na kontakt. I zde určitě vyzkoušejte pár nácviků, ať pes ví, že tady už liška není oddělená mřížkou.

Chcete-li vědět o lovecké kynologii víc a zkusit se svým pejsekm i jinou zkoušku, doporučuju knížku V. Hanzala a V. Vochozky Lovečtí psi - výchova a výcvik.

member

member